SMS info

SMS info ni igisata gifasha abanywanyi ba Lumitel kuronka biciye mu butumwa SMS amakuru k’umunsi k’umunsi y’imice itandukanye nka : Inkino z’umupira wa maguru, amakuru, amagara, n’inkuru zitwenza

Igiciro

  1. Kwiyandikisha muri ico gisata ni k’ubuntu.
  2. Igiciro ku munsi ni 50Fbu k’umunsi k’umuce

Uko igisata gikora

  • Kumenya ibijanye ni co gisata, rungika Help kuri 880
  • Kwiyandikisha mu muce umwe wifuza, rungika  izina ry’umuce wifuza muri iyi : Football, News, Health, Joke kuri 880  

Akarorero: rungika "FOOTBALL" kuri 880

  • Guhagarika gukoresha ico gisata, rungika OFF n’izina ry’umuce wifuza gukuramwo.

Akarorero: Rungika "OFF FOOTBALL" kuri 880