Messagerie Vocale

Voicemail n'igisata gifasha abanywanyi ba Lumitel gusiga ubutumwa mugihe uwobahamagaye atashoboye kwitaba hamwe n'ukubwumviriza uhamagaye ku 804.

Igiciro

- Ibiciro vy'igisata ca Voicemal ni 52 Fbu/min

-Igiciro co gusiga message kuri Voicemail bingana nibiciro bisanzwe vyo guhamagara.

Uko igisata gikora

Hamagara ku 804 kugira mwiyandikishe nokugira mwumvirize ubutumwa

  • Kugira mwiyandikishe kandi, andika *800*30#
  • Kugira urabe Liste ya Voicemail andika *800*31#
  • Kugira ukuremwo VoiceMail, andika *800*32#
  • Kugira mumenye vyinshi,andika*800# hama mufyonde 3 canke muhamagare ku 804.