IMCall

IMcall ni Application yokurungika ubutumwa ikora nka WhatsApp ifasha abanywanyi ba Lumitel guhamagara, kurungika SMS no kurungika ibindi. Ikirenze ivyo iyo application ni iya Lumitel, iyo umunywanyi ayikoresheje, ashobora guhamagara nabandi batayikoresha.

Ibisabwa kugira muyikoreshe 

- Mushiremwo umutekero wa internet

- Ikarata SIM ya Lumitel irimwo umutekero: 4G, 3G

- Telechargea hama ushiremwo application IMCall iva kuri Google play store (https://goo.gl/dM2Pwb

- Iyandikishe hama mutangure gukoresha ico gisata

Igiciro

Call free( uwukoresha IMcall ahamagara uwundi akoresha IMcall): Ni k'ubuntu

- Callout ( uwufise IMcall ahamagara iyindi numero iyariyo yose ya Lumitel): 20Fbu k’umunota.