Routeur 3G (LR302)

100.000 Fbu

67.800 Fbu

Shopping Guide

Ni mukoreshe internet 3G mwongere muyisangire mukoresheje Routeur 3G ya Lumitel igakoresha ubuhinga bwa wifi na LAN. Iyo Routeur 3G ni nziza kandi irafasha kuba connecter aho uri hose kubera irafise ibateri. Akarusho: uguze iyo Routeur 3G uca uronka Mega SIM. irimwo 7GB za internet nukuvuga 3.5GB ukiyigura (Izo Mega zifise ikiringo ciminsi 30), hama 3.5GB zisigaye ukazironka mubice ikiringo camezi 6 nukuvuga 600MB kukwezi kukwezi.

Detalhes

Ibiyiranga:

  • 3G inyaruka
  • Wifi hotspot
  • Batterie
  • Prend en charge jusqu'à 10 périphériques