Modem 3G (L1501)

35.000 Fbu

31.900 Fbu

Shopping Guide

Ni mukoreshe internet aho mugeze hose na Modem 3G ya Lumitel . Akarusho: uguze modem 3G uca uronka Mega SIM. Ufise Mega SIM uronka 7GB za internet: 3.5GB uzisanga muri carte SIM ukiyigura (Izo Mega zifise ikiringo ciminsi 30), hama 3.5GB zisigaye ukazironka mubice ikiringo camezi 6 nukuvuga 600MB kukwezi kukwezi.

Detalhes

Gura Modem 3G ya lumitel  ntimusubire kugira ikibazo co kuja kuri internet. Iyi modem iranyaruka, irakomeye, kandi iroroshe gukoresha

Ibirimwo:

  • 7.2 Mbps high speed download (device capable)
  • Supports multiple function such as SMS and USSD
  • Plug & Play
  • Supports Windows and MAC PC
  • Have MicroSD slot for storage on the go

Akarusho:

uguze modem 3G uca uronka Mega SIM. Ufise Mega SIM uronka 7GB za internet: 3.5GB uzisanga muri carte SIM ukiyigura (Izo Mega zifise ikiringo ciminsi 30), hama 3.5GB zisigaye ukazironka mubice ikiringo camezi 6 nukuvuga 600MB kukwezi kukwezi.

Gushiramwo ama MB:

ushaka gushiramwo ama MB biroroshe cane, ugurura interface ya modem kuri ordinateur yawe hama ufyonde *150# uce uhitamwo umutekero a 3G ushaka